Call Us Anytime

07425077313

Socialinis pedagogas

Pradinėje mokykloje dirba socialinė pedagogė Jovita Miliūnienė, kurios pagrindinis veiklos tikslas – vaiko saugumas ir gerovė.

  Darbo laikas
I 8.00-15.00
II 8.00-15.00
III 8.00-15.00
IV 8.00-15.00
V 8.00-14.00
Pietų pertrauka 12.00-12.30

El. Paštas jovitamiliuniene07@gmail.comKabinetas 213

Galima kreiptis telefonu: 8 631 22120

Socialinė pedagogė mokykloje vykdo šias funkcijas:

Vykdo prevencinį darbą

– Individualiai konsultuoja sunkumų turinčius mokinius
– Individualiai konsultuoja tėvus, pedagogus su mokiniais susijusiais klausimais
– Dalyvauja klasės valandėlėse, teikia pagalbą mokiniams sprendžiant konfliktus
– Skaito pranešimus ir/ar paskaitas mokiniams, jų tėvams, pedagogams
– Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje
– Inicijuoja prevencijos programas mokiniams, dalyvauja su mokiniais projektuose, programose

Organizuoja socialinių paslaugų vaikui teikimą

– Organizuoja mažas pajamas turinčių šeimų bei 1 ir 2 klasių mokinių nemokamą maitinimą mokykloje

 

 

 

 

– Organizuoja nemokamą mokinių, gyvenančių Kauno rajone, pavėžėjimą į mokyklą ir atgal

Prašymus pavežėjimo paslaugai visada rasite kabinete 213.

Vykdo socialinį mokinių ugdymą

– Rengia ir vykdo mokinių socialinių įgūdžių programą „Vaiko labui“
– Skaito paskaitas ir šviečia mokinius patyčių prevencijos, žalingų įpročių prevencijos ir kitomis temomis.
– Organizuoja renginius, pamini svarbias dienas, rašo ir vykdo projektinę veiklą mokykloje ir už jos ribų.

Vykdo informacinį darbą

– Pristato socialinio pedagogo veiklą mokyklos mokytojams, tėvams, mokiniams, steigėjui
– Dalyvauja tėvų, pedagogų susirinkimuose
– Rengia informacinius stendus atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius
– Inicijuoja specialistų paskaitas mokytojams, tėvams ir mokiniams atsižvelgiant į jų poreikius

Atlieka tiriamąjį darbą

– Tiria socialinius poreikius ir reiškinius, juos pristato mokyklos bendruomenei ir teikia rekomendacijas

Paskutinį kartą atnaujinta: 24 vasario, 2023