Call Us Anytime

07425077313

Logopedas

Logopedė Loreta Baltrušaitytė

Logopedė įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus bei padeda juos įveikti.

Kabinetas 227

E-paštas: Loreta.Baltrusaityte@pradineraudondvaris.lt

Individualiai konsultacijai rekomenduojama susitarti telefonu: +37065408970

 

Logopedės darbo grafikas

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
9:45-17:00 10:30-16:30 10:30-16:30 10:35-17:45 10:35-16:35

 30min- pietų pertrauka

 

Mokykloje teikiama logopedo pagalba yra švietimo pagalba. Ją rekomenduoja logopedas, ištyręs ir įvertinęs vaiko kalbą, arba Pedagoginė Psichologinė Tarnyba.

 

 Logopedas teikia pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

Taip pat konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą mokytojams bei tėvams ugdymo organizavimo ir sutrikimų įveikimo bei prevencijos klausimais.

Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į kalbos sutrikimų turinčius mokinius ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais (dalijasi gerąja patirtimi su kolegomis bei pedagogų bendruomene, esant poreikiui dalyvauja mokinių tėvų susirinkimuose, konsultuoja mokinius, jų tėvus ar pedagogus, domisi,  skleidžia ir diegia logopedines naujoves.

Logopedo darbo tikslas – laiku nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, ir bendradarbiaujant su pedagogais ir vaikų tėveliais, juos įveikti.

Mokinių kalba vertinama rugsėjo mėnesį, siekiant nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus. Sausio ir gegužės mėnesiais įvertinama vaikų, lankiusių logopedines pratybas, padaryta pažanga.

  • Išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį.
  • Visapusiškai tiria vaiko kalbą: tartį, žodyną, kalbos gramatinę sandarą, rišliąją kalbą bei rašomąją kalbą.
  • Dirba su vaikais individualiai ar pogrupiais.
  • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.
  • Konsultuoja tėvus.

Logopedinės pratybos

Logopedines pratybas mokiniai lanko 1-2 kartus per savaitę, jų trukmė nuo 35 iki 45 min. Pratybų metu lavinamas artikuliacinis aparatas, foneminis suvokimas, mokoma garsinės analizės ir sintezės, tikslinamas ir įtvirtinamas garsų tarimas, plečiamas žodynas, ugdoma rišlioji kalba, įtvirtinamos erdvės ir laiko sąvokos bei lavinami smulkiosios motorikos įgūdžiai, visapusiškai lavinama rašomoji kalba.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 20 balandžio, 2022